حورا ملکی دوست
کارشناسی مهندسی نرم افزار
🔮مسلط به زبان های :
c++,java,android,node js
🔮جز تیم برنامه نویسی شرکت الوسرویس و شتاب جویان ایلام طی سال های ۹۵ تا ۹۸
🔮برنامه نویس اندروید اپلیکیشن های الوسرویس و برگ
🔮طراح اپ های کوچک اندرویدی